relatiemedia op maat

Mediatraining

In samenwerking met communicatiebureau Lubbers De Jong verzorgt Van Dijk Custom Media mediatrainingen. Tijdens deze trainingen, die gegeven worden in twee sessies van drie uur, leren wij de trainee om te gaan met de media; de schrijvende pers in het bijzonder. De trainingen worden volgens een vaste methode, maar geheel toegesneden op de trainee, bij ons of op locatie gegeven.

Een veelgehoorde klacht over mediatraining is dat het onzin is. Trainees zouden hun unieke eigenschappen verliezen en geautomatiseerde en nietszeggende antwoorden oplepelen. Niets is minder waar.

Mediatraining

Iemand die een goede mediatraining heeft ondergaan, heeft juist zijn eigenheid behouden, maar is wel een betere en interessantere gesprekspartner voor de journalist geworden. Journalisten zijn altijd uit op nieuws en informatie. Onze training is er dus op gericht om trainees zo voor te bereiden dat ze de boodschap luid en duidelijk kunnen overbrengen, zonder in te boeten aan persoonlijke aspecten.

De methode die we hanteren is door Lubbers De Jong zelf ontwikkeld. Het is een systematische en didactische benadering, maar er is veel ruimte voor vragen vanuit de trainee en ook voor improvisatie. De nadruk ligt altijd op de inhoud van de boodschap: wat wil de trainee melden en hoe kan dat zo goed mogelijk op de journalist worden overgebracht. Wij gaan uit van het goede in de mens: journalisten zijn aardige mensen die ook gewoon hun werk doen. Wij leren dus geen ontwijkings- of aanvalstechnieken. Een gesprek moet altijd open en eerlijk zijn, maar desondanks is het goed om je te realiseren wat je wel en niet op tafel wilt leggen.

logo van Lubbers De JongNaast het meer algemene theoretische stuk maken wij gebruik van het rollenspel. In verschillende settings wordt de trainee door een ervaren journalist aan de tand gevoeld. Aan de hand van deze sessies (die deels ter evaluatie op video worden opgenomen) leert de trainee wat zijn sterke en zwakke punten zijn en hoe hij het beste met een journalist kan omgaan.